Sep 29, 2012

Tip : Link Excel to AutoCAD Table


Method : 1 (Link Excel to an empty table) 
 • Open Excel file and check start and end cell number which you wish to Link
 • In AutoCAD type command  “TABLE” or from drop down menu “Draw -> Table”
 • “Insert Table” window will pop up
 • Select Insert option “Start from empty table”
 • Pick a point on your screen to insert table
 • Now click on the first cell of the table ribbon bar and click “DATA” button, then select “Link cell”
 • From “Select a Data Link” window, click on “Create a new Excel Data Link”  
 • Enter a new name
 • Then browse the excel file
 • If you don’t want to Link the entire sheet then click on “Link to Range”
 • Enter Start and end of the excel cell number (eg.  A1:B9)
 • Click “OK” 


Method : 2 (Insert table from a Data Link) 
 • Insert “TABLE”
 • Select Insert option “From data Link”
 • Then browse the excel file
 • If you don’t want to Link the entire sheet ,then click on “Link to Range”
 • Enter Start and end of the excel cell number (eg.  A1:B9)
 • Click “OK” 


Method : 3 (Paste Special Paste Link) 
 • Open Excel file and select cells ,copy to clip board
 • Switch to AutoCAD, from “EDIT” drop down menu Select “PASTE SPECIAL”
 • Click on “PASTE LINK” and select “AUTOCAD ENTITIES”
 • Pick a point on your screen to insert table. 


Note : If you are not able to see the text ,Select table check properties (Cntr+1) , select cells and adjust the text height, cell width and cell height.

Update Link from Excel

Method : 1 (Update by icon) 
 • Click on any cell on table
 • From the table window click icon “Download from source” 


Method : 2 (Update by Right Click) 
 • Select table then “Right Click”
 • And select “ Update table Data Links” 


Or 
 • Select any Cell then “Right Click”
 • Click on “Data Links”
 • From the  sub menu  you can choose
 • “Download Changes form Source File” It will Update the Table contents according to Excel file.
 • “Upload User Changes to Source File”  Can Edit table contents and Update your Excel file from autocad
 • “Edit data Links”  Can edit Cell range (eg. A1:H17 to A1:K20 )
 • “Open Data Link File..” Can Open Linked Excel File form Autocad.
 • “Detach Data Link”   Can detach the table from the Link.  
Related post : Export Autocad Table to Excel

9 comments:

 1. Have you tried to use the FIELD command with this Excel data link, tied to a dimension - to drive geometry?

  ReplyDelete
  Replies
  1. con bằng điểu thật lớn, bằng điểu này có điểm giống điêu, chỉ thấy bằng điểu thẳng hướng trời xanh, hai cánh triển khai, co duỗi. Hai cánh chấn động hướng Lang Lễ, La Nguyên, Trình Anh cuốn tới.

   Thanh Quang đạo nhân tính toán ngăn cản ba người Lang Lễ, để cho môn trung đệ tử đi trước, lúc này hắn cũng không có cách nào, bằng không Bạch Thạch sơn bị hủy, ba người kiên trì không được bao lâu.

   - Đại sư huynh.

   Thanh Thủy đạo nhân cùng Thanh Thổ đạo nhân do dự một chút, dongtam
   game mu
   http://nhatroso.net/
   http://nhatroso.com/
   nhac san cuc manh
   tư vấn luật
   dịch vụ thành lập công ty trọn gói
   văn phòng luật
   tổng đài tư vấn pháp luật
   thành lập công ty
   http://we-cooking.com/
   chém gió
   trung tâm ngoại ngữnhất thời thần sắc trầm xuống, liền mượn cơ hội thả người mà đi, đồng thời nói :

   - Mọi người Bạch Thạch sơn lui lại, nhanh.

   Hơn mấy trăm người Bạch Thạch sơn nhất thời bay lên trời, chạy đi.

   Nhưng giờ phút này, La Nguyên cùng Trình Anh làm sao để Thanh Thủy đạo nhân, Thanh Thổ đạo nhân rời đi như vậy, hai người pháp quyết không ngừng đánh ra.

   Delete
 2. How would you do that with an SCR script ?
  I also want to detach the Excel file afterwards, which implies the data will become static.

  ReplyDelete
 3. when i want to detach the excel file, iam not getting “Detach Data Link” or any other options when i right click on the cell. pl explain

  ReplyDelete
 4. yes there is a way u can break the link. go to file menu, edit, ole link, just break the link. then u can detach the file

  ReplyDelete
 5. After I link the table to AutoCad the text won't print correctly (mostly with the I's, and 1's). What is the correct text to transfer to AutoCad?

  ReplyDelete
  Replies
  1. I have same experience before. After i change text style in excel to "system". i gonna by ok.

   Delete
 6. This comment has been removed by the author.

  ReplyDelete